Izdelava objektov na ključ

Ko naročamo "objekt na ključ" pomeni, da mora biti ta zgrajen do zadnje - 5. gradbene faze. Tak objekt je pripravljen za vselitev, saj ima vse potrebne notranje in zunanje gradbene elemente zaključene. Z izgradnjo objekta na ključ stranki prihranimo čas pri iskanju različnih ponudnikov, zagotovimo enovito garancijo za vsa izvedena dela, naročnik se dogovarja le z enim izvajalcem, končna cena objekta je znana in gradnja objekta do zaključne faze je hitrejša (ni zamud med različnimi izvajalci).

Faze gradnje

V prvi fazi gradnje pridobimo projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje in ostalo potrebno dokumentacijo. V tej fazi se prav tako pripravi teren, izkop, zakoličenje in priprava gradbišča.
V drugi in tretji fazi gradnje se izvede izgradnja konstrukcije objekta, ki vključuje etaže, ostrešje in streho.
V četrti gradbeni fazi izdelamo notranje predelne stene, talne in stenske obloge, betonska stopnišča, inštalacije (elektro, plinske, vodovodne,..), ključavničarska dela in pa stavbno pohištvo (okna, vrata, ograje,...).
V peti gradbeni fazi se izvajajo zaključna gradbena dela. To so slikopleskarska dela, notranje inštalacije, steklarska dela, talne obloge. Po tej fazi je objekt pripravljen za vselitev. Vgradnja notranje opreme pri gradnji na ključ je dogovor med izvajalcem in naročnikom.